Informació extreta de:
Informació extreta de:
Història d'internet
Vocabulari
Unitat de mesura
MSN Messenger
Tipus de virus y reparacions
Creadors d'aquesta pagina
Mis enlaces favoritos
Informació extreta de:

Els Jocs a Internet
Geocites
Historia d'internet
l'història d'internet
Web molt completa sobre la històtia d'internet
S'ha utilitzat el llibre de texte de tecnologia de 4r eso del claver, 2006, serie astrolavi.
També part del text està extret dels nostres savers.